‭+36 30 384 5534‬

iroda@viatisa.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Sajtóközlemény / Nyitókonferencia / 2021.11.26. (HU-EN-UA)

„ViaTisa” elnevezéssel határon átnyúló, közös turisztikai projektet valósít meg a Fehérgyarmati székhellyel működő Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a KMTT-Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács.

A HUSKROUA/1901/3.1/0028 azonosító számú (acronym: Via Tisa), 2021. szeptember 1-én induló projekt, melyet a partnerek 2021.09.01.- 2023.08.31. között valósítanak meg azt célozza, hogy létrejöjjön egy új, hiánypótló, határáron átívelő turisztikai desztináció.

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi társulás már több határon átnyúló turisztikai projektet valósított meg. A Kárpátaljai Turisztikai szövetséggel való együttműködés célja egy integrált, új határon átnyúló turisztikai desztináció létrehozása két szomszédos térség részvételével, hozzájárulva a helyi kultúra, történelmi örökség megőrzéséhez.

A nyitókonferencián a térség turisztikai szereplőivel együttműködve sikerült egyeztetni a legfontosabb célkitűzéseket és a projektben megvalósítani tervezett tevékenységek alapjait. Ezek legfőképpen a turisztikai szakemberek képzése, illetve új turisztikai vonzerővel és desztinációval foglalkozó weboldal, közösségi média platformok létrehozása.

A két partner és a résztvevő turisztikai szereplők egyetértenek abban, hogy a fenntartható turizmus és a hatékony erőforrás-gazdálkodás elveinek megvalósítása érdekében együtt kell működni a turisztikai szolgáltatókkal. A meglévő turisztikai attrakciókat kell fejleszteni és akkor fog sikeresen megvalósulni a projekt, ha nem pont alapú turisztikai desztinációkat hozunk létre, hanem hálózatba rendeződve kínálunk lehetőséget a célcsoportnak.

info@huskroua-cbc.eu

www.huskroua-cbc.eu


The ’Via Tisa’ cross border joint tourist project ,supported by the European Union, is implemented by the Upper-Tisza Region Multi-Purpose Micro-Regional Association with Fehérgyarmat centre and the Transcarpathian Hungarian Tourist Council (KMTT).
The project number of HUSKROUA/1901/3.1/0028 (acronym: Via Tisa), which started on 1 September 2021 and is implemented by the partners between 1 September 2021 and 31 August 2023, aims to create a new and niche cross-border tourist destination.
The Upper-Tisza Region Multi-Purpose Micro-Regional Association has implemented several cross-border tourist projects. The point in working together with the Transcarpathian Tourist Association is to form a new and integrated cross-border destination with the participation of the two neighbouring regions, which will help to preserve local cultural values and historic heritage.
The opening conference gave the stakeholders of local tourism the opportunity to cooperate and agree on the most important goals and the basis for the planned activities within the framework of the project. These mainly include trainings for tourist professionals, the preparation of  a new website showing tourist attractions and tourist destinations, and create social media platforms for them. 
The two partners and participating tourist stakeholders agree that for the sake of sustainable tourism and efficient resource-management it is necessary to work closely with tourist service providers. It is also necessary to develop the existing tourist destination. A successful implemetion will take place, if destinations are not point-like but are organized in a network, and this network offers opportunities for the target group.
info@huskroua-cbc.eu
www.huskroua-cbc.eu


Спільний транскордонний  туристичний проект під назвою «ВіаТиса» реалізується Багатоцільовим об’єднанням старостинських округ Верхньо-Тисянського регіону (база якого знаходиться у м. Феєрдярмат) та Закарпатською угорською туристичною радою за підтримки Європейського Союзу. 
Проект з ідентифікаційним номером HUSKROUA/1901/3.1/0028 (акронім: Via Tisa), що стартує з 1 вересня 2021 року і партнери реалізовуватимуть його з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2023 року має на меті створення нового транскордонного туристичного напрямку, що заповнює прогалини.
 Багатоцільовим об’єднанням старостинських округ Верхньо-Тисянського регіону (база якого знаходиться у м. Феєрдярмат) вже було реалізовано чимало траскордонних туристичних проектів. Мета сіпвпраці із Закарпатською туристичною радою – створення нової інтегрованоїтранскордонної туристичної дестинації за участю двох сусідніх регіонів, сприяючи збереженню місцевої культури та історичної спадщини.
На вступній конференції у співпраці з суб’єктами туризму регіону вдалося узгодити найважливіші цілі та реалізувати основи запланованої діяльності в проекті. В основному це – підготовка професіоналів у сфері туризму та створення нових веб-сайтів і платформ соціальних мереж, присвячених туристичним пам’яткам і напрямкам.
Два партнери та учасники туристичної діяльності погоджуються, що для впровадження принципів сталого туризму та ефективного управління ресурсами необхідно співпрацювати з постачальниками туристичних послуг. 
Існуючі туристичні об’єкти необхідно розвивати, і проект буде успішним, якщо ми  створюватимемо не точкові туристичні дестинації, а натомість – пропонуватимемо можливості організованої мережі.
info@huskroua-cbc.eu 
www.huskroua-cbc.eu