‭+36 30 384 5534‬

iroda@viatisa.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Sajtóközlemény / Projekt összefoglaló / ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 (HU-EN-UA)

„ViaTisa” elnevezéssel határon átnyúló, közös turisztikai projektet valósít meg az Europai Unió támogatásával a Fehérgyarmati székhellyel működő Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a KMTT-Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács.

A HUSKROUA/1901/3.1/0028 azonosító számú (acronym: Via Tisa), 2021. szeptember 1-én induló projekt, melyet a partnerek 2021.09.01.- 2023.08.31. között valósítanak meg azt célozza, hogy létrejöjjön egy új, hiánypótló, határáron átívelő turisztikai desztináció.

Közös történelmünk, turisztikai örökségünk megóvása és megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű projektet, a közös turisztikai desztináció létrehozását a KMKSZ is messzemenőkig támogatja.

A projekt keretében célzott fejlesztések a vidéki, kulturális és gasztroturizmus kategóriájába tartoznak. A fejlesztések hozzájárulnak a határon átnyúló turizmus versenyképességéhez, a régióba látogató turisták számának növekedéséhez.

A fő cél egy integrált, új határon átnyúló turisztikai desztináció létrehozása két szomszédos térség részvételével, hozzájárulva a helyi kultúra, történelmi örökség megőrzéséhez. A projekt legfontosabb célja egyrészt, hogy hozzájáruljon a turisztikai szakemberek alapvető készségeihez szükséges térben és időben korlátlan hozzáférhetőséghez, másrészt új turisztikai vonzerővel és desztinációval foglalkozó weboldal, közösségi média platformok létrehozása a nemzetközi láthatóság javítása valósul meg.

A projekt eredményeképpen megerősítjük a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács integrátor szerepét a turizmus szervezésben, és azonosítjuk a Felső-Tisza-vidék és Kárpátalja zászlóshajó termékeit.

Turisztikai infrastruktúrát fejlesztünk a Nagyari Birhói erdő melletti Turisztikai megfigyelőpont rekonstrukciójával.

Értéktárak bővítésével, elemzésével meghatározzuk a határon átnyúló turisztikai desztinációt és meghatározzuk a fejlesztési irányokat. A zászlóshajó termékek és attrakciók hálózatba szervezésével, a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás szakértelmére támaszkodva létrehozzuk a hiányzó tematikus útvonalakat és azonosítjuk a szükséges menedzsment eszközöket. Dedikált weboldalt, a desztináció közösségi oldalait és Android/iOS alkalmazásokat fejlesztünk, Turisztikai Információs Pontokat hozunk létre a határ mindkét oldalán.

A régióba látogató turisták profitálnak majd a projekt eredményéből. Innovatív eszközökkel (Weboldal, Alkalmazások, közösségi média) megfelelően értesülnek a turisztikai ajánlatokról, magasabb szintű szolgáltatást kapnak a turisztikai helyszíneken.


The ’Via Tisa’ cross border joint tourist project ,supported by the European Union, is implemented by the Upper-Tisza Region Multi-Purpose Micro-Regional Association with Fehérgyarmat centre and the Transcarpathian Hungarian Tourist Council (KMTT).
The project number of HUSKROUA/1901/3.1/0028 (acronym: Via Tisa), which started on 1 September 2021 and is implemented by the partners between 1 September 2021 and 31 August 2023, aims to create a new and niche cross-border tourist destination.
The project, which is of particular significance for the preservation and conservation of our shared historical values and cultural heritage, creates a new tourist destinations while  it is completely supported by the Transcarpathian Hungarian Cultural Association (KMKSZ).
The targeted developments within the project belong to the category of rural, cultural and gastronomic tourism. The developments contribute to the competitiveness of cross-border tourism and to the increase in the number of tourists visiting the region.
The general objective is to create an integrated new cross-border tourist destination with the participation of two neighbouring regions that helps the preservation of local cultural values and historical heritage. The main aim of the project is to contribute to the spatial and temporal accessibility of basic skills that are necessary for tourism professionals, furthermore to create a new website and social media platforms of the tourism attractions and destinations to improve their international visibility.
As a result of the project, the integrator role of the Transcarpathian Hungarian Tourist Council in tourism organisation will strengthen, and the flagship products of the Upper Tisza Region and Transcarpathian region will be identified. We develop tourism infrastructure through the reconstruction of the observation point near the Birhói Forest in Nagyar.
The analysis of value registers and their expansion helps to identify cross-border tourist destinations and define development directions. After creating a network for flagship products and attractions, we can create the missing thematic routes and identify the necessary management tools with the help of the expertise of the Upper Tisza Region Multi-purpose Micro-regional Association. A dedicated web hosting, social media website for the destinations, and Android/iOS applications are developed, and Information Points for tourists are set up on both sides of the border.
Tourists visiting the region can benefit from the results of the project. The  innovative tools like the Website, Apps, or social media appearance give the opportunity to inform tourists properly about tourist offers, while they receive a higher level of service at tourist places.


Транскордонний спільний туристичний проект під назвою «ВіаТиса» реалізується Багатоцільовим об’єднанням старостинських округ Верхньо-Тисянського регіону (база якого знаходиться у м. Феєрдярмат) та Закарпатською угорською туристичною радою за підтримки Європейського Союзу. 
Проект з ідентифікаційним номером HUSKROUA/1901/3.1/0028 (акронім: Via Tisa), стартує 1 вересня 2021 року і партнери реалізовуватимуть його з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2023 року. Його мета – створення нового транскордонного туристичного напрямку, що заповнює прогалини.
Проект, що має особливе значення з точки зору захисту та збереження нашої спільної історії та туристичної спадщини – створення спільного туристичного напряму, віддано підтримує і ТУКЗ. Цільові розробки в рамках проекту належать до категорії сільського, культурного та гастротуризму.
Головна мета проекту – створити інтегровану, нову транскордонну туристичну дестинацію за участю двох сусідніх регіонів, сприяючи збереженню місцевої культури та історичної спадщини.
У результаті проекту буде посилено інтеграційну роль Закарпатської угорської туристичної ради в організації туризму та визначено привілейовані продукти Верхньо-Тисянського регіону та Закарпатської області. Ми розвиваємо туристичну інфраструктуру, реконструюючи Туристичний оглядовий пункт біля лісу Біргой у с. Надьярі.
Розширюючи та аналізуючи бази даних, ми визначаємо транскордонну туристичну дестинацію та напрямки розвитку.
Організовуючи привілейовані продукти та пам’ятки в спільну мережу, спираючись на досвід Багатоцільового об’єднання старостинських округ Верхньо-Тисянського регіону, ми створимо тематичні маршрути, що так бракують та визначимо необхідні інструменти управління. Ми розробимо спеціальний веб-сайт, соціальні сторінки місця призначення та додатки для Android/iOS, а також – пункти туристичної інформації по обидва боки кордону.
Туристи, які відвідують регіон, отримають користь від результатів проекту. Завдяки інноваційним інструментам (веб-сайт, програми, соціальні мережі) вони будуть належним чином проінфрмовані про туристичні пропозиції та отримають вищий рівень обслуговування в туристичних місцях.